Duurzame energie van Fryske Flinter

Fryske Flinter is de lokale duurzame energie-cooperatie van de dorpen Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum. De energie-coöperatie wekt zonnestroom op met 150 zonnepanelen op het dak van de Flambou, de basisschool van Oosterbierum en 204 panelen op het Zonnedak Sexbierum.

Met opbrengsten van Fryske Flinter ondersteunen we projecten die onze dorpen sterker maken. Op deze site leest u wat Fryske Flinter zoal doet, én vooral hoe ook u mee kunt doen.

Kies voor lokaal opgewekte energie

Fryske Flinter is onderdeel van een sterk collectief van tientallen lokale cooperaties in Noord Nederland. Samen zijn we EnergieVanOns. Wij leveren in Friesland, Drente en Groningen zowel stroom als gas, alles duurzaam.
Sluist een traditioneel energiebedrijf (als bijvoorbeeld Vattenfall of Essent) winsten weg naar aandeelhouders elder, met EnergieVanOns weet u dat opbrengsten worden besteed in onze eigen buurt.

Wanneer u gas en stroom afneemt van EnergieVanOns, ontvangt Fryske Flinter jaarlijks € 75. Dat geldt stort Fryske Flinter in een eigen fonds waarmee lokale leefbaarheidsprojecten worden mogelijk gemaakt. 

Energiebedrijf EnergieVanOns handelt administratief alles voor onze coöperatie af.

Fryske Flinter Fonds

Energiecoöperatie Fryske Flinter biedt inwoners van onze dorpen de kans zelf duurzame energie opte wekken door participatie in twee zonnedaken. Waar de coöperatie winst maakt keert ze die aan de leden uit én aan een eigen fonds, het Fryske Flinter Fonds.

Het Fryske Flinter Fonds geeft financiële steun aan projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorpen Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en Klooster-Lidlum bevorderen. Het accent ligt daarbij op projecten voor jongeren, ouderen en duurzaamheid.

Daarnaast kan het fonds helpen bij medefinanciering van projecten die door Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum én/of Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum worden geïnitieerd.

Meer informatie vindt u op de site van het fonds.

Jaarverslagen Fryske Flinter

Tijdens de jongste jaarvergadering van 13 april 2022 zijn zowel het jaarverslag als het fincncieel jaarverslag vastgesteld. U vindt ze hieronder.

Tijdens de vergadering is Pyt Sybesma uit Sexbierum verkozen als bestuurslid van Fryske Flinter. Hij neemt de plaats in van Paul de Cock die zich niet herkiesbaar stelde.

NIEUWS

Energietoeslag van € 1.300 beschikbaar in Waadhoeke

Gas en electriciteit zijn nu erg duur en bijna onbetaalbaar voor wie een laag inkomen heeft.
Heb jij ook een laag inkomen dan heb je misschien recht op een energietoesag van € 1.300.

Een aanvraag moet voor 31 december 2022 binnen zijn. 

Uw vragen kunt u stellen aan de Dienst Noardwest Fryslân op  0517 - 380 200>
Uw aanvraag doet u op: 
www.sozawe-nw-fryslan.nl/vergoedingen 
of
www.waadhoeke.nl/nieuwsbericht/komt-u-in-aanmerking-voor-energietoeslag 

 

Persbericht actie 'Samen de winter door'

Voorlichtingsbijeenkomst energiebesparing, ‘Samen de winter door’

In dorpshuis it Mienskar van Oosterbierum wordt zaterdagmiddag 19 november om 13.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over hoe je energie - en daarmee geld - kunt besparen in je eigen huis. Tijdens de bijeenkomst ‘Samen de winter door’ krijgen bezoekers besparingstips, advies en kortingsbonnen voor energiebesparende maatregelen.
‘Samen de winter door’ is onderdeel van een landelijke actie van meer dan 90 energiecoöperaties. De bijeenkomst in it Mienskar in Oosterbierum wordt georganiseerd door Fryske Flinter, de energiecoöperatie van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum, Oosterbierum en Klooster-Lidlum.

Verbeteringen vóór de winter aanbrengen
Sinds de energiecrisis hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Ook in gemeente Waadhoeke heeft 1 op de 12 inwoners (bron: https://energiearmoede.tno.nl/) er al mee te maken en het aantal loopt alleen maar verder op.
Kees de Boer, voorzitter van de Energie Coöperatie Fryske Flinter: ‘Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks of niet kunnen betalen. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. De tijd dringt om verbeteringen aan te brengen, want de winter komt eraan. Veel mensen weten zelf niet waar ze moeten beginnen wanneer ze energiebesparende maatregelen willen treffen. Ze weten niet welke tips betrouwbaar zijn en wat het meeste resultaat oplevert. We moeten elkaar dus helpen!’

Om huishoudens te helpen nog voor deze winter grip te krijgen op hun energierekening, wordt ‘Samen de winter door’ georganiseerd. Wie belangstelling heeft kan hier advies inwinnen om het eigen energieverbruik te beperken. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers vervolgens hun eigen energierekening verlagen.
De bijeenkomst is een initiatief van alle energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven onafhankelijk advies.

‘Samen de winter door’ begint zaterdag 19 oktober om 13.00 uur in it Mienskar (Buorren 27 Oosterbierum) en duurt tot 15.00 uur. De zaal gaat om 12.30 uur open. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.

Fryske Flinter

Energiecoöperatie Fryske Flinter produceert duurzaam opgewekte energie met twee eigen zonnedaken en bevordert efficiënt energieverbruik. De coöperatie is in eigendom van de lokale bevolking. Meer informatie op de website fryskeflinter.nl.

Meer informatie:
Kees de Boer (voorzitter Fryske Flinter - 06 - 27 050 000)
Pyt Sybesma (secretaris Fryske Flinter - 06 - 27 304 443)

Project website: https://www.samendewinterdoor.nu 

 

Start landelijke campagne: Samen de winter door

Samen de winter door 

De winter staat voor de deur en ondanks dat de overheid bijspringt blijft het zaak om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarom hebben meer dan 60 energie coöperaties, waaronder Fryske Flinter, hun krachten gebundeld in de landelijke actie ‘Samen de winter door’. 

Onder deze noemer, starten we zaterdag 19 november in it Mienskar in Oosterbierum de campagne die niet alleen is gericht op besparingstips, maar ook het geven van meer praktische hulp. Met deze campagne willen we jullie stimuleren elkaar te helpen bij het verlagen van de energierekening.

We nodigen iedereen uit die energie wil besparen of andere mensen wil helpen om zaterdagmiddag 19 november om 13:00 uur (inloop vanaf 12:30) naar it Mienskar te komen. Deze middag ontvang je tips, uitleg en een informatiepakket waarmee je buren, familie en kennissen eenvoudig kan helpen met besparen.

 

Subsidie Fryske Flinter Fonds aanvragen?

Aanvragen voor het Fryske Flinter Fonds kunt u per mail indienen bij aanvraag@fryskeflinterfonds.nl.
De eerst volgende ronde sluit op 31 maart 2023

Storing opgelost

Een van de omvormers van ons zonnedak op de Flambou ging dit voorjaar stuk. Het had veel voeten in aarde om een vervangend exemplaar te krijgen. Uiteindelijk is dit begin van de zomer gelukt en draait het zonnedak niet langer op halve capaciteit, maar weer volledig. 

Jaarvergadering drukbezocht

Woensdagavond 13 april hield Fryske Flinter haar jaarvergadering. Dat was voor het eerst sinds 2019. In de tussenliggende periode gooide corona steeds roet in het eten.
Tussen 2019 en 2022 is onze coöperatie uitgebreid met onze buurdorpen Pietersbierum en Sexbierum. Dat vertaalde zich terug in de opkomst. De voorzaal van it Mienskar was afgeladen vol.

In ruim een uur leidde voorzitter Kees de Boer de vergadering door de agenda.
Het verslag van de vergadering wordt binnenkort samen met het jaarverslag én het financiële jaarverslag vindt u op onze homepage.

Zonnedak Sexbierum produceert schone stroom

Dinsdag 22 maart produceerde het Zonnedak Sexbierum de eerste zonnestroom. De panelen lagen eind 2021 al op het dak, maar door grote vraag op de wereldmarkt waren omvormers niet beschikbaar. Maandag 21 maart zijn de omvormers geleverd en aangesloten.

Zondag 27 maart produceerden de panelen onder prachtige weersomstandigheden 366 kWh.
Bekijk onze huidige productie hier.