Duurzame energie van Fryske Flinter

Fryske Flinter is de lokale duurzame energie-cooperatie van de dorpen Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum. De energie-coöperatie wekt zonnestroom op met 150 zonnepanelen op het dak van de Flambou, de basisschool van Oosterbierum en 204 panelen op het Zonnedak Sexbierum.

Met opbrengsten van Fryske Flinter ondersteunen we projecten die onze dorpen sterker maken. Op deze site leest u wat Fryske Flinter zoal doet, én vooral hoe ook u mee kunt doen.

Kies voor lokaal opgewekte energie

Fryske Flinter is onderdeel van een sterk collectief van tientallen lokale cooperaties in Noord Nederland. Samen zijn we EnergieVanOns. Wij leveren in Friesland, Drente en Groningen zowel stroom als gas, alles duurzaam.
Sluist een traditioneel energiebedrijf (als bijvoorbeeld Vattenfall of Essent) winsten weg naar aandeelhouders elder, met EnergieVanOns weet u dat opbrengsten worden besteed in onze eigen buurt.

Wanneer u gas en stroom afneemt van EnergieVanOns, ontvangt Fryske Flinter jaarlijks € 75. Dat geldt stort Fryske Flinter in een eigen fonds waarmee lokale leefbaarheidsprojecten worden mogelijk gemaakt. 

Energiebedrijf EnergieVanOns handelt administratief alles voor onze coöperatie af.

Fryske Flinter Fonds

Energiecoöperatie Fryske Flinter biedt inwoners van onze dorpen de kans zelf duurzame energie opte wekken door participatie in twee zonnedaken. Waar de coöperatie winst maakt keert ze die aan de leden uit én aan een eigen fonds, het Fryske Flinter Fonds.

Het Fryske Flinter Fonds geeft financiële steun aan projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorpen Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en Klooster-Lidlum bevorderen. Het accent ligt daarbij op projecten voor jongeren, ouderen en duurzaamheid.

Daarnaast kan het fonds helpen bij medefinanciering van projecten die door Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum én/of Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum worden geïnitieerd.

Meer informatie vindt u op de site van het fonds.

Jaarvergadering 2024 Fryske Flinter

De leden hebben in de jaarvergadering van 17 april 2024 het jaarverslag 2023 vastgesteld.

Het financieel jaarverslag, de winst en verlies rekening en de balans 2023, is wel besproken maar aangehouden. De penningmeester was afwezig en de kaskommissie moet de stukken nog controleren. Zodra de controle is afgerond krijgen de leden hiervan bericht en worden de stukken op deze site geplaatst.

De leden stemden in met de benoeming tot bestuurslid van Sipke Hiemstra. De functies worden binnen het bestuur verdeeld. Er resteert nu nog één vacature voor penningmeester.

 

Agenda ALV 17 april 2024.docxJaarverslag 2023.docx

NIEUWS

Subsidie Fryske Flinter Fonds aanvragen?

Aanvragen voor het Fryske Flinter Fonds kunt u per mail indienen bij aanvraag@fryskeflinterfonds.nl.
De eerst volgende ronde sluit op 30 september 2024

Zonnedak Sexbierum produceert schone stroom

Dinsdag 22 maart produceerde het Zonnedak Sexbierum de eerste zonnestroom. De panelen lagen eind 2021 al op het dak, maar door grote vraag op de wereldmarkt waren omvormers niet beschikbaar. Maandag 21 maart zijn de omvormers geleverd en aangesloten.

Zondag 27 maart produceerden de panelen onder prachtige weersomstandigheden 366 kWh.
Bekijk onze huidige productie hier.