De productie van onze daken in beeld

Hoeveel zonnestroom onze zonnedaken opleveren kunt u volgen via deze pagina. 

Zonnedak de Flambou

Volg deze link om de productie van Zonnedak de Flambou te zien.

Zonnedak Sexbierum

Volg deze link om de productie van Zonnedak Sexbierum te zien

NIEUWS

Algemene Vergadering

De Algemene Ledenvergadering van de energiecoöperatie Fryske Flinter staat gepland voor woensdag 17 april 2024 in dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum.

Aanvang 20.00 uur.

Subsidie Fryske Flinter Fonds aanvragen?

Aanvragen voor het Fryske Flinter Fonds kunt u per mail indienen bij aanvraag@fryskeflinterfonds.nl.
De eerst volgende ronde sluit op 31 maart 2023

Jaarvergadering drukbezocht

Woensdagavond 13 april hield Fryske Flinter haar jaarvergadering. Dat was voor het eerst sinds 2019. In de tussenliggende periode gooide corona steeds roet in het eten.
Tussen 2019 en 2022 is onze coöperatie uitgebreid met onze buurdorpen Pietersbierum en Sexbierum. Dat vertaalde zich terug in de opkomst. De voorzaal van it Mienskar was afgeladen vol.

In ruim een uur leidde voorzitter Kees de Boer de vergadering door de agenda.
Het verslag van de vergadering wordt binnenkort samen met het jaarverslag én het financiële jaarverslag vindt u op onze homepage.

Zonnedak Sexbierum produceert schone stroom

Dinsdag 22 maart produceerde het Zonnedak Sexbierum de eerste zonnestroom. De panelen lagen eind 2021 al op het dak, maar door grote vraag op de wereldmarkt waren omvormers niet beschikbaar. Maandag 21 maart zijn de omvormers geleverd en aangesloten.

Zondag 27 maart produceerden de panelen onder prachtige weersomstandigheden 366 kWh.
Bekijk onze huidige productie hier.