Veelgestelde vragen

Krijg ik de opgewekte stroom zelf geleverd?

Nee, de stroom wordt geleverd aan het openbare net en verkocht aan een leverancier.

Ik heb zelf al panelen om mijn eigen dak. Kan ik toch meedoen?

Ja, u kunt participeren in dit project. Dat staat namelijk helemaal los van uw eigen gebruik en uw eigen opwek.

Zijn de zonnepanelen nu mijn eigendom?

Nee, de coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen in de projecten. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie.

Waarom koop ik een certificaat en geen zonnepaneel?
Zonnepanelen worden steeds zwaarder. Om die reden verdelen we de totale capaciteit van Zonnedak Sexbierum in handzame rekeneenheden van 200 kWh. Daarmee koopt u geen volledig zonnepaneel, maar een deel van de opwekcapaciteit. In ons geval 200 kWh per certificaat.

 

Kan ik mijn certificaten ook verkopen?

Ja dat kan. Hiervoor heeft de coöperatie een tabel gemaakt met een restwaarde per certificaat per jaar. U kunt de certificaten ‘verkopen’ aan andere leden binnen de postcoderoos volgens een wachtlijstsysteem. Informatie hierover kunt u van Fryske Flinter krijgen en staat ook in het huishoudelijk regelement.

Moet ik switchen van energieleverancier?
Nee, dat is niet nodig. Alleen als u opwek en levering van groene energie een warm hart toedraagt en/of het mogelijk wilt maken dat Fryske Flinter inkomsten ontvangt via de margevergoeding, dan is overstappen gewenst naar Energie VanOns.

Wat gebeurt er met de certificaten in geval van overlijden?

Certificaten maken in geval van overlijden deel uit van de nalatenschap. Erfgenamen kunnen desgewenst de certificaten verkopen (zie vorige vraag)

Wat als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen, ook als dat buiten de postcoderoos is, mag u uw certificaten houden en kunt u blijven genieten van de voordelen. Wel moet u uw gegevens doorgeven aan Fryske Flinter.

Heeft mijn deelname in het project effect op mijn energielabel?

Nee, wel telt de installatie mee in het energielabel van het gebouw waarop het geplaatst is, maar daar heeft u als deelnemer niets aan.

Ik ben ondernemer, kan ik meedoen?

Ja dat kan, maar alleen als uw bedrijf een zogeheten kleinverbruikersaansluiting heeft.

Ik ben huurder, kan ik meedoen?

Ja dat kan! Er is geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders.

Wanneer krijg uitbetaald?

Ons energie jaar loopt van 1 januari tot 31 december, het definitieve correctiebedrag wordt door de minister voor 1 april vastgesteld. Fryske Flinter zal zo spoedig mogelijk daarna de uitbetaling verrichten.  

Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt?

Voor dit project is een SCE-beschikking afgegeven. De systematiek van deze beschikking houdt in dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de kale stroomprijs. Is er sprake van een lage elektriciteitsprijs, dan is het SCE-component van de totale inkomsten hoog. Mocht de elektriciteitsprijs hoog zijn, dan is de SCE-component juist lager. Door deze systematiek blijft er onafhankelijk van de hoogte van de elektriciteitsprijs voldoende dekking en gegarandeerde inkomsten.

Wat als de zon niet schijnt?

Niemand kan voorspellen hoeveel de zon precies schijnt, maar we gaan er in deze casus vanuit dat het aantal zonuren de komende 15 jaar gelijk blijft. Wanneer de stroomprijs daalt of de zon minder schijnt, ontvangt Fryske Flinter minder inkomsten. In het ergste geval zal de uitkering lager zijn.

Wat gebeurt er als de dakeigenaar gaat verhuizen of failliet gaat?

In de opstalovereenkomst die is afgesloten met de dakeigenaar wordt een kettingbeding opgenomen. Dit houdt in dat alle rechten en plichten overgaan op de nieuwe dakeigenaar. De installatie blijft dan gewoon op de daken liggen

Hoe garanderen jullie dat de zonnepaneelinstallaties 15 jaar lang goed functioneren?

We hebben een schadeverzekering met voldoende dekking afgesloten, die uitkeert in geval van schade door bijvoorbeeld hagel of storm. Daarnaast is productgaranties: 10 jaar op de panelen, 12 jaar op de omvormers en 25 jaar op de optimizers. We zijn nog bezig om te kijken of we de garantie kunnen verlengen en anders wordt er een voorziening voor genomen.

NIEUWS

Subsidie Fryske Flinter Fonds aanvragen?

Aanvragen voor het Fryske Flinter Fonds kunt u per mail indienen bij aanvraag@fryskeflinterfonds.nl.
De eerst volgende ronde sluit op 30 september 2024

Zonnedak Sexbierum produceert schone stroom

Dinsdag 22 maart produceerde het Zonnedak Sexbierum de eerste zonnestroom. De panelen lagen eind 2021 al op het dak, maar door grote vraag op de wereldmarkt waren omvormers niet beschikbaar. Maandag 21 maart zijn de omvormers geleverd en aangesloten.

Zondag 27 maart produceerden de panelen onder prachtige weersomstandigheden 366 kWh.
Bekijk onze huidige productie hier.