Mail ons.

Heeft u vragen over Fryske Flinter? Mail ons.

NIEUWS

Storing Zonnedak Flambou

Een van de omvormers van ons zonnedak op de Flambou heeft een stroring en moet gerepareerd of wellicht vervangen worden. Dat heeft op dit moment nogal wat voeten in aarde. Hoewel de storing al op 21 april gemeld is hebben we nog geen concrete afspraak met de monteur van SolarEdge, de leverancier van de omvormer.
Het gebrek aan monteurs en nieuwe omvormers is zo schrijnend groot dat we, ondanks herhaald bellen en aandringen, er niet in slagen het probleem sneller opgelost te krijgen.

Jaarvergadering drukbezocht

Woensdagavond 13 april hield Fryske Flinter haar jaarvergadering. Dat was voor het eerst sinds 2019. In de tussenliggende periode gooide corona steeds roet in het eten.
Tussen 2019 en 2022 is onze coöperatie uitgebreid met onze buurdorpen Pietersbierum en Sexbierum. Dat vertaalde zich terug in de opkomst. De voorzaal van it Mienskar was afgeladen vol.

In ruim een uur leidde voorzitter Kees de Boer de vergadering door de agenda.
Het verslag van de vergadering wordt binnenkort samen met het jaarverslag én het financiële jaarverslag vindt u op onze homepage.

Zonnedak Sexbierum produceert schone stroom

Dinsdag 22 maart produceerde het Zonnedak Sexbierum de eerste zonnestroom. De panelen lagen eind 2021 al op het dak, maar door grote vraag op de wereldmarkt waren omvormers niet beschikbaar. Maandag 21 maart zijn de omvormers geleverd en aangesloten.

Zondag 27 maart produceerden de panelen onder prachtige weersomstandigheden 366 kWh.
Bekijk onze huidige productie hier.